ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/συνδρομητής οπουδήποτε στις σελίδες της ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συνδρομητών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του χρήστη/συνδρομητή και της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/συνδρομητής στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο χρήστης/συνδρομητής. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/συνδρομητής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Στοιχεία που ζητάμε από τον χρήστη

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email) μόνο όταν γίνει συνδρομητής και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας email.

Πληροφορίες που αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικοινωνία με την ιστοσελίδα: Τα απαραίτητα στοιχεία για εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικοινωνία με την ιστοσελίδα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε εμείς με το χρήστη/συνδρομητή, αφότου εκδηλώσει πρώτος το ενδιαφέρον του.

Συναίνεση Χρήστη

Ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται και συναινεί όπως η ιστοσελίδα, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της ιστοσελίδας) από την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στο site με σκοπό:

 την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέα άρθρα, υπηρεσίες, κ.τ.λ. (newsletters),

 την επικοινωνία του χρήστη/συνδρομητή με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, εφόσον συμπληρώσει τη Φόρμα Επικοινωνίας ο ίδιος.

Παρατήρηση

Η παραπάνω πολιτική ισχύει μέχρι να γίνει κάποια προσθήκη ή αλλαγή σε αυτή. Σε τέτοια περίπτωση θα ισχύει το νέο κείμενο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση: α) στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου ή β) μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας.

E-mail: info@tsaprasfitness.gr