Μπορείτε να δείτε εδώ το αφιέρωμα στο περιοδικό CITY WAY FREE PRESS MAGAZINE.